סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1805

4
1
5
91
5
3
56
2
18
5
6
13
42
7
683
2
4
5
2
5
8
6