סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1806

8
79
64
45
2
8
9
5
87
5
6
8
5
95
2
31
4
51
9
8
72
4