סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1807

5
6
6
19
214
689
7
51
6
2
9
8
8
4
79
47
2
9
9
12
4