סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1808

92
98
6
41
1
72
38
3
42
1
7
1
6
6
597
3
2
5
85
6
12
89