סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1811

18
17
46
9
94
2
86
284
75
3
5
3
746
3
5
47
29
32
5
8
4