סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1813

25
8
56
3
2
1
87
5
8
9
2
85
13
7
48
9
86
4
2
7
1
4
56