סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1814

3
542
8
71
4
7
9
3
27
5
4
63
472
8
32
6
9
34
25
6