סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1816

34
21
695
42
2
9
31
7
29
8
31
5
6
98
42
7
8
9
36