סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1817

2
91
678
7
3
1
65
4
257
416
9
3
3
7
12
7
5
4
2
75