סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1818

6
32
6
92
8
1
3
6
2
5
8
8
4
9
596
72
41
7
5
2
1
7
7
1