סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1819

2
75
16
5
9
4
9
537
9
67
2
89
74
82
14
3
8
8
75
1
76
92