סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1820

5
8
6
4
567
3
47
5
8
9
4
32
4
73
6
9
9
318
7
6