סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1822

38
27
6
94
61
5
7
4
8
6
3
9
9
1
35
1
2
2
17
3
96
3
54