סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1824

2
35
6
7
5
4
76
2
8
421
7
8
21
1
2
3
26
14
2
43
8