סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1826

1
49
7
75
69
183
85
47
93
4
18
92
8
64
7
152
7
8
3
5
4