סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1827

9
4
58
729
6
9
3
2
1
53
167
6
4
1
31
942
7