סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1830

72
36
97
3
24
3
41
85
5
841
82
7
9
657
9
2
6
57
7
1