סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1831

3
59
85
1
6
3
52
64
35
64
8
3
2
7
3
6
6
59
3
2
1