סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1832

485
92
36
56
8
1
8
71
2
4
137
3
15
26
1
5
8
4
2
65
7