סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1833

8
4
56
5
983
5
8
19
4
23
6
3
75
73
8
9
3
5
81
6
9
76