סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1835

4
9
57
26
56
27
1
6
3
3
842
9
49
7
2
74
6
9
3
1
5
9