סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1836

3
64
5
26
69
2
84
25
9
7
12
8
41
7
59
4
1
271
84
93