סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1837

7
5
62
4
59
63
1
345
7
3
58
7
4
24
8
6
37
1
24
1
2
8