סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1839

2
1
7
9
51
6
45
3
1
8
8
35
2
6
35
4
35
7
6
1
8
4
3