סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1840

7
82
14
8
49
3
4
7
9
7
6
5
8
24
38
52
16
4
76
9
7
45
3
6