סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1841

2
6
9
743
5
7
8
2
1
4
2
435
28
17
3
1
3
1
9
6
84
53