סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1848

42
6
31
2
56
4
8
1
1
4
31
6
5
98
14
3
2
9
8
6
25
49