סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1851

38
54
12
4
2
5
1
675
8
4
27
8
75
59
63
48
46
8