סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1852

7
9
45
897
6
35
47
6
1
8
6
3
5
9
164
12
9
8
9
31
4
3
5