סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1853

95
2
9
851
63
1
7
6
28
97
74
4
7
8
184
518