סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1854

79
67
95
1
25
4
63
9
15
8
6
8
4
827
43
5
3
14
7
2
7
19