סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1855

5
83
1
472
56
9
62
9
8
34
5
1
623
1
34
67
2
4
5