סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1856

46
573
1
27
3
9
7
65
8
7
8
9
56
3
4
8
1
8
97
42
1
3
92