סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1857

3
2
3
6
79
5
36
1
95
9
51
2
657
4
29
18
54
5
4
5
1