סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1859

17
5
263
6
92
2
5
9
5
31
82
5
14
5
2
928
3
1
5