סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1864

7
5
6
13
82
1
26
3
9
54
13
57
2
71
8
62
4
96
7
65
89