סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1867

28
81
36
29
4
2
5
6
96
43
5
87
32
1
64
2
5
7
4
93
2