סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1869

9
7
6
12
84
28
1
4
6
13
2
13
4
356
782
19
4
9
83