סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1870

9
27
1
98
19
3
4
14
3
2
1
7
2
8
4
5
8
76
8
6
16
27
3