סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1872

5
6
41
6
5
7
47
5
2
14
8
8
8
3
2
92
37
4
5
81
1
9