סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1873

9
86
1
53
625
1
4
48
2
1
6
47
57
36
1
5
94
6
2
57
1
6