סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1874

2
5
7
974
356
6
3
3
4
21
7
5
9
51
93
45
2
9
1
74
352