סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1876

59
8
47
1
41
5
73
79
52
43
21
83
6
5
6
43
359
4
2
56