סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1877

6
29
3
5
8
45
92
98
3
61
98
73
6
2
5
9
41
3
5
1
25
3