סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1879

7
267
91
5
39
5
6
15
82
5
67
8
4
21
4
6
53
86
2
6
83