סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1881

4
7
3
48
6
92
6
53
6
71
8
2
36
1
67
5
32
79
89
7
3
7
5