סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1884

7
8
56
65
1
481
6
3
1
2
29
76
8
21
4
9
952
3
18
3
7