סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1885

127
6
9
6
35
19
78
2
516
5
3
4
51
43
7
68
1
9
98
1