סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1886

9
6
4
7
431
6
98
2
16
3
516
3
2
3
51
9
3
8
4
73
45
89