סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1887

9
71
34
5
7
24
25
3
263
1
59
89
4
5
23
76
8
96
1
5